Политика за Поверителност

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази Политика за Поверителност ще влезе в сила от 20 януари 2022.

Целта на този документ е да ви информира относно обработката, събирането, използването и разкриването на информация, включително личните ви данни във връзка с достъпа ви до и използването на нашите продукти и услуги.

Зариба ООД спазва и се съобразява с приложимите закони и разпоредби, отнасящи се до защитата и съхраняването на лична информация.

Тази Политика за Поверителност се прилага за всички услуги, продукти, уеб сайтове, игри, съдържание, заедно наричани „Продукти“ и / или „Услуги“, управлявани от Зариба ООД.

Когато в тази политика се споменава „Зариба ООД“, “Зариба“, „ние“, „нас“ или „наш“, това се отнася до компанията Зариба, която отговаря за вашата информация съгласно тази Политика за поверителност („Администратор на данни“).

Тази Политика за поверителност не се прилага за услуги или уебсайтове на трети страни, свързани или интегрирани в който и да е Продукт на Зариба ООД. Такива трети страни имат свои собствени Политики за поверителност и Условия за ползване, които Зариба не контролира по никакъв начин.

Ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни и да предприемаме специални мерки, за да гарантираме поверителността на личната информация, събрана от или за вас. Тази Политика за Поверителност обяснява каква информация събираме, как я събираме и защо, как я използваме и с кого я споделяме, как можете да получите достъп до нея и да я актуализирате, какви възможности за избор имате относно това, как събираме, използваме и споделяме информацията ви, как защитаваме информацията, която съхраняваме относно вас.

Моля, прочетете внимателно тази политика. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност или с която и да е част от нея, ако не искате да събираме, съхраняваме, използваме или споделяме информацията ви по начините, описани в тази Политика за Поверителност, Вие не можете да използвате нашите продукти. В случай, че не ни уведомите писмено за несъгласие или не предприемете необходимите мерки за премахване на вашето записване за участие, се счита, че сте напълно съгласни с Политиката за поверителност.

Използването от ваша страна на нашите Услуги се третира като приемане на версията на тази политика, която е в сила към момента на използването от ваша страна.

За тази политика за поверителност и всички произтичащи от нея отношения е приложимото българско законодателство.

Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, моля, свържете се с нас на [email protected] и не използвайте нашите продукти и услуги, докато не сте доволни и не можете да приемете тази политика в нейната цялост.

2. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Съществуват три основни категории информация, които събираме:

2.1. Информация, която ни предоставяте

„Доброволно предоставена“ информация се отнася до всяка информация, която съзнателно и активно ни предоставяте, когато използвате или участвате в някоя от нашите услуги и промоции.

2.1.1. Информация, необходима за използването на Продуктите

Когато използвате нашите Услуги (независимо дали чрез социална мрежа, чрез интеграция на уебсайтове на трети страни или директно чрез нашата Услуга), можете да ни предоставите информация директно (например, когато попълвате формата за участие) и ние ще я съхраняваме в нашите системи и да го използвате за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.

Ние изискваме и събираме следната лична информация за вас, когато използвате Продуктите. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас и за да ни позволи да спазваме законовите си задължения. Без него може да не сме в състояние да ви предоставим всички заявени услуги.

Може да събираме лична данни за вас, когато правите някое от следните на нашия уебсайт:

Изпращате заявление за участие
Влезте в някое от нашите състезания, конкурси и анкети
Използвайте мобилно устройство или уеб браузър за достъп до нашето съдържание
Свържете се с нас по имейл, социални медии или по всякакви подобни технологии
Когато ни споменавате в социалните мрежи

2.1.1.1. Информация за записване за участие

2.1.1.1.1. Име
2.1.1.1.2. Имейл адрес
2.1.1.1.3. Друга информация, която ни помага да се уверим, че това сте вие или ни помага да подобрим нашите услуги;

2.1.2. Информация, която ни предоставяте

2.1.2.1. Допълнителна информация за участие

Можете да изберете да предоставите допълнителна информация като част от вашия профил. Част от тази информация е част от вашата публична страница/информация за участие и ще бъде публично видима за други.

2.1.2.1.1. Телефонен номер
2.1.2.1.2. Кратка презентация
2.1.2.1.3. Име на вашето студио (екип)
2.1.2.1.4. Информация за вашето студио (екип)
2.1.2.1.5. Местоположение на фирмата (град)
2.1.2.1.6. Телефон за връзка
2.1.2.1.7. Връзки към вашите профили в различни социални мрежи

2.1.3. Информацията, която Вие решавате да ни предоставите

Ние считаме „съдържание, генерирано от потребителите“ за материали (текст, изображение, видео съдържание и/или игри), предоставени ни доброволно от нашите потребители с цел публикуване на нашия уебсайт или излъчвани в нашите социални медии и/или видео канал(и). Цялото генерирано от потребителите съдържание е свързано с името или имейл адреса, използвани за изпращане на материалите.

Когато общувате с Нас или използвате Продуктите за комуникация с други потребители, ние може да събираме информация за вашата комуникация и всяка информация, която можете да изберете да предоставите, когато попълвате формуляр, извършвате търсене, актуализирате или добавяте информация към вашето подаване, отговаряте на анкети, да публикувате във форуми на общността, да участвате в промоции или да използвате други функции на Продуктите.

Моля, имайте предвид, че всяко съдържание, което изпращате с цел публикуване, ще бъде публично след публикуването (и последващ преглед или процес на проверка). Веднъж публикуван, той може да бъде достъпен за трети страни, които не са обхванати от тази политика за поверителност.

Ние ще събираме и съхраняваме информацията за контакт, която решите да предоставите в кореспонденция с екипа за поддръжка, като вашето име и имейл адрес за връзка, информация за вашата дейност на уебсайта. Ние също така ще съхраняваме комуникациите, които имате с екипа за поддръжка и всякаква информация в тези комуникации, за да предоставим поддръжка и да подобрим Продуктите.

2.2. Информация, която автоматично събираме от използването Ви на продуктите

„Автоматично събирана“ информация се отнася до всяка информация, изпратена автоматично от вашите устройства в хода на достъпа до нашите продукти и услуги. Когато използвате Продуктите, ние автоматично събираме информация, включително лични данни, относно услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас, за да ни позволи да спазваме законовите задължения и предвид нашия законен интерес да можем да предоставяме и подобряваме функционалностите на Продуктите.

2.2.1. Информация за използването

Събираме информация за вашите взаимодействия с Продуктите и други действия в рамките на Продуктите. В някои случаи може да свържем тази информация с идентификационния номер на акаунта ви в социална мрежа или с потребителски идентификационен номер.

Когато посетите нашия уебсайт, нашите сървъри могат автоматично да регистрират стандартните данни, предоставени от вашия уеб браузър. Той може да включва адреса на интернет протокола (IP) на вашето устройство, типа и версията на вашия браузър, страниците, които посещавате, часа и датата на посещението ви, времето, прекарано на всяка страница, и други подробности за вашето посещение.

Освен това, ако срещнете определени грешки, докато използвате сайта, ние може автоматично да събираме данни за грешката и обстоятелствата около нейното възникване. Тези данни може да включват технически подробности за вашето устройство, какво сте се опитвали да направите, когато се е случила грешката, и друга техническа информация, свързана с проблема. Може и да не получите известие за такива грешки, дори в момента, в който се появяват, че са възникнали или какво е естеството на грешката.

2.2.2. Бисквитки и подобни технологии

Използваме бисквитки и други подобни технологии, Ние и доставчиците ни, които работят за нас и от наше име, като Google Analytics, съхраняват лог файлове и използват проследяващи технологии като:

2.2.2.1.бисквитки, които са малки частици данни, прехвърляни към вашето устройство с цел водене на отчетност;
2.2.2.2.web beacons, които ни позволяват да узнаем, дали определена страница е била посетена или имейл е бил отворен;
2.2.2.3.Проследяващи пиксели, които позволяват на нас или на рекламните ни партньори да рекламираме по-ефективно;
2.2.2.4.local storage objects, които ни помагат да се борим срещи измами, да запомняме настройките ви игрите и да подобрим времето за зареждане на продуктите ни, да идентифицираме конкретни потребители и да следим дали са вписани (Authentication);
2.2.2.5.mobile identifiers

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Ние спазваме всички приложими закони, включително Общ регламент за защита на данните („GDPR“, Регламент (ЕС) 2016/679, https://www.eugdpr.org/). Съгласно европейското законодателство компаниите трябва да имат правно основание за обработка на данните.

3.1. Вашето съгласие

Когато сте предоставили съгласие, ние обработваме вашата информация, включително лична информация, както е описано към момента на даване на съгласието.

3.2. Договор

 • както е необходимо да изпълним нашите Общи условия;
 • адекватно изпълнение на договора между вас и нас;

3.3. Правно задължение

 • да ни позволи да спазваме правните си задължения;

3.4. Жизненоважни интереси

 • да защитите вашите жизненоважни интереси или тези на другите;

3.5. Законни интереси

 • законния ни интерес да можем да предоставяме и подобряваме функционалностите на продуктите и услугите;
 • законния ни интерес да защитаваме продуктите и услугите си;
 • откриване и предотвратяване на всякакви измамни или злонамерени действия срещу нашите продукти и услуги или нашите потребители;
 • да измерваме адекватното изпълнение на нашия договор с вас;
 • както и за нашите законни интереси (или на други), включително интересите ни за предоставяне на иновативни, персонализирани, безопасни и доходоносни услуги на нашите потребители и партньори, освен ако тези интереси не се отменят от вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни;

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително лична информация, за вас, за да предоставяме, разбираме, подобряваме и развиваме Продуктите, създаваме и поддържаме надеждна и по-безопасна среда и спазваме законовите си задължения. Наш законен интерес е да проучим и оптимизираме нашите Услуги; да предприемаме персонализирани за вас маркетингови кампании, които могат да бъдат интересни за Вас; за подобряване и измерване на изпълнението на договора с вас. Наш легитимен интерес е да защитим нас, нашите услуги и имущество от всякакви щети и да спазваме закона.

4.1. Предоставяне, подобряване и развиване на продуктите

 • Предоставяне на достъп и използване на Продуктите;
 • Опериране и оптимизиране на Продуктите, като проучваме и анализираме употребата и ефективността;
 • Предоставяне на техническа и клиентска поддръжка;
 • Общуване във връзка с услугата, поддръжката и актуализациите;

4.2. Създаване и поддържане на надеждна и безопасна среда

 • Откриване и предотвратяване на измами, спам, злоупотреби, инциденти по сигурността и други вредни действия;
 • Защитаване нашите права и собственост във връзка с нашите продукти;
 • Спазване на нашите правни задължения;
 • Решаване на спорове с наши потребители;
 • Прилагане на нашите политики;

4.3. Предоставяне, персонализиране, измерване и подобряване на нашата реклама и маркетинг

 • Изпращане на промоционални съобщения, оферти, маркетинг, реклама и друга информация, която може да ви интересува, въз основа на вашите предпочитания;
 • Уведомяване на играчите за актуализации в играта, нови продукти или промоционални оферти;
 • Персонализиране, измерване и подобряване на рекламата ни;
 • Администриране на програми за препоръки, награди, проучвания, конкурси или други промоционални дейности или събития, спонсорирани или управлявани от нас или нашите партньори от трети страни;

5. КАК СЕ СПОДЕЛЯ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Агрегирани данни

Може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която комбинираме заедно, така че повече да не идентифицира или препраща към отделен потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на нормативните изисквания, анализ на индустрията и пазара, демографско профилиране, маркетинг и реклама и други бизнес цели.

5.2. С Ваше съгласие

С Ваше съгласие можем да споделим информацията Ви с трети страни или да им позволим да събират информацията ви от нашите Услуги по някои начини, които не са конкретно описани в тази Политика за Поверителност.

5.3. Споделяне между потребители

Когато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде преглеждана от всички потребители и може да бъде публично разпространявана извън нея. Ако взаимодействате с други потребители чрез услуга за социални медии на трети страни, вашите контакти в услугата за социални медии на трети страни може да видят вашето име, профил, снимки и описание на вашата дейност. По същия начин други потребители ще могат да виждат описания на Вашата дейност, да общуват с Вас и да виждат Вашия профил.

5.4. Друга публична информация

Уебсайтът може да ви позволи да публикувате информация, включително лична информация, която е видима за широката публика. Части от страницата на вашия профил/данни за участие може да са публично видими за други лица.

5.5. Външни доставчици на услуги (трети страни)

Ние използваме различни външни доставчици на услуги, за да ни помогнат да предоставяме услуги, свързани с нашите Продукти.
Може да споделяме информация с такива външни доставчици на услуги като анализ на данни, статистика и изследвания, имейл, хостинг, обслужване на клиенти, консултации, маркетинг и одит, рекламни мрежи.
Тези външни доставчици имат ограничен достъп до вашата информация, за да изпълняват задачи от наше име и са договорно задължени да я защитават и да я използват само за целите, за които е била разкрита и в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

5.6. Реклама и анализ

Може да имаме реклама на нашия уебсайт. Ние не споделяме активно лична информация с външни рекламодатели за техните директни маркетингови цели, освен ако не ни дадете съгласието си.
Външни рекламодатели могат да събират или ние да споделяме информация като данни за ефективността, обобщени данни, техническа информация.
Тази информация се използва за измерване на ефективността на рекламните кампании и за предоставяне на насочена реклама, ако сте дали дали съгласие за това.
Също така имаме интегрирани инструменти за анализи в нашите Продукти, които се използват за наблюдение и измерване на активността на потребителите с цел поддръжка и подобряване на нашите услуги.
Външни рекламодатели могат да използват технологии за проследяване като бисквитки на браузъра и web beacons и други.

5.7. Безопасност, сигурност и съответствие със закона

Достъпваме, съхраняваме и споделяме Вашата информация с регулаторни органи, правоприлагащи органи или други:
В отговор на правно искане и ако това се изисква от закона; Да откриваме, предотвратяваме и адресираме престъпления, измами, неразрешено използване на продуктите, нарушения на нашите политики или други вредни или незаконни дейности; да защитаваме нашите права и собственост; За да се предпазим вас или други хора, да предотвратим смърт или непосредствена телесна повреда;

5.8. Нов собственик

Ако собствеността или контролът върху всички или част от нашите продукти или техните активи се промени, можем да прехвърлим информацията ви на новия собственик.

6. КАК ДА УПРАЖНИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО GDPR

6.1.1. Упражняване на вашите права

Можете да упражнявате всички права, които имате, да коригирате, променяте или изтривате информация за вас. Ако искате да упражните някое от правата, описани в този раздел, да прегледате, изтриете или промените информацията, която имаме за вас, или имате допълнителни въпроси, изпратете ни имейл на [email protected].
При условие че правата и свободите на другите не са засегнати, ние ще ви помогнем да упражните правата си.
Всички заявки, свързани с вашите лични данни, трябва да се изпращат само на посочения по-горе конкретен имейл адрес. За да можем да обработим вашата заявка, в имейла, изпратен на специалния имейл адрес за поверителност, трябва да включите подробно описание на вашата заявка и цялата необходима информация, за да докажете, че сте законен собственик на въпросните лични данни. Такъв имейл трябва да бъде изпратен от имейл адреса, свързан с вашите лични данни и вашата заявка за участие. Всяко съобщение, свързано с поверителността, което не отговаря на горните изисквания, няма да бъде обработено.
Ние ще отговорим на вашата заявка в рамките на тридесет (30) дни.
Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да предприемете допълнителни действия по вашата заявка.

6.1.2. Списък на правата по GDPR

6.1.2.1. Правото на информация

Имате право да бъдете информирани за събирането и използването на вашите лични данни.

6.1.2.2. Право на достъп

Имате право на достъп до личните ви данни.

6.1.2.3. Правото на коригиране

Имате право да коригирате или да допълните неточни лични данни. Вие носите отговорност за актуализирането на вашата лична информация.

6.1.2.4. Правото на изтриване

Имате право личните Ви данни да бъдат изтрити. Правото на изтриване е известно и като „правото да бъдете забравени“. Правото не е абсолютно и се прилага само при определени обстоятелства.

6.1.2.5. Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване или потискане на използването на лични данни. Това не е абсолютно право и се прилага само при определени обстоятелства. Когато обработването е ограничено, ни е разрешено и може да съхраняваме личните данни, но не и да ги използваме. Ако искате да спрете да получавате промоционални имейли от нас и нашите партньори или трети страни, кликнете върху връзката „отписване“ в имейла.

6.1.2.6. Право на преносимост на данни

Имате право да получавате и повторно използвате личните си данни за ваши собствени цели в различни услуги. Правото важи само за информацията, която сте ни предоставили.

6.1.2.7. Право на възражение

Физическите лица имат право да възразят срещу: обработване въз основа на законни интереси или изпълнение на задача от обществен интерес/упражняване на официални правомощия (включително профилиране); директен маркетинг (включително профилиране); обработка за целите на научни/исторически изследвания и статистика.

6.1.2.8. Права свързани с автоматизираното вземане на решения и профилиране

Ако не желаете да бъдете обект на профилиране, свържете се с нас, като следвате горната процедура.

6.1.3. Външна насочена реклама

Ако изберете да откажете да виждате „базирана на интереси“ насочена уеб реклама, доставена от трети страни, можете да посетите външните уебсайтовете, изброени по-долу. Тези уебсайтове се управляват от трети страни. Ние не контролираме и не ги управляваме.

Ако изберете да се откажете да виждате “базирана на интереси” уеб реклама, доставена от трети страни, можете да коригирате настройките за проследяване на рекламите на мобилното си устройство. Операционната система на вашето мобилно устройство ви позволява да видите своя рекламен идентификатор в настройките на вашето мобилно устройство и вие контролирате как да се използва.
Моля, имайте предвид, че все още можете да получавате реклами от трети страни в рамките на нашите продукти, дори ако се откажете от насочената реклама, но те няма да се основават на вашата дейност на несвързани уеб сайтове или приложения.

6.1.4. Проследяване с бисквитки

Можете да настроите вашия уеб браузър да ви предупреждава за опити за поставяне на бисквитки на вашия компютър или да ограничите типа бисквитки, които разрешавате.
В допълнение, вашият браузър или устройство може да предлагат настройки, които ви позволяват да изберете дали бисквитките на браузъра да бъдат зададени и да ги изтриете. За повече информация относно тези контроли посетете помощния материал на вашия браузър или устройства. Някои части от Продуктите може да не работят правилно, ако сте деактивирали използването на бисквитки в браузъра.
Ако деактивирате бисквитките, може да загубите някои от функциите и функционалността на нашите Услуги, тъй като бисквитките са необходими за проследяване и подобряване на вашите дейности.

6.2. Външни услуги и рекламодатели

Нашите продукти могат да съдържат реклами от трети страни, които са компании, различни от нас, които могат да водят към техните уеб сайтове, онлайн услуги или мобилни приложения. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на тези външни услуги. Ако имате въпроси относно начина, по който тези външни услуги използват информацията ви, трябва да прегледате техните политики за поверителност и да се свържете директно с тях.

7. КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Колко дълго съхраняваме вашата информация зависи от това защо сме я събрали и как я използваме. Ние съхраняваме данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим нашите услуги (изпълнение на договора), или докато вашият акаунт/кандидатстване не бъде изтрити – кое от двете настъпи първо. Ако вашата лична информация вече не е необходима, ние ще я изтрием или ще я направим анонимна, като премахнем всички данни, които ви идентифицират.
В някои специфични случаи е възможно да се запази известна информация за определен период след това:

– При необходимост за нашите законни бизнес интереси, като разкриване и предотвратяване на измами и сигурност;
– При необходимост за спазване на нашите законови задължения като данъци, правна отчетност, одит;
– Информацията, която сте споделили с други, може да продължи да бъде публично видима в Продуктите, дори след като вашето подаване бъде изтрито. Освен това някои копия на вашата информация (например регистрационни записи) може да останат в нашата база данни, но са отделени от личните идентификатори.
– Тъй като предприемаме непрекъснати мерки за предотвратяване на всякаква случайна или злонамерена загуба на данни за Продуктите, остатъчните копия на вашата лична информация е възможно да не може да бъдат премахнати от нашите системи за архивиране за определен период от време.

8. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние непрекъснато прилагаме и актуализираме административни (включително назначаване на служител по защита на данните), технически и физически мерки за сигурност, за да помогнем за защитата на вашата информация срещу неоторизиран достъп, загуба, унищожаване или промяна.
Някои от предпазните мерки, които използваме за защита на вашата информация, са защитни стени, криптиране на данни, SSL криптирана комуникация между клиент и сървър, защитени сертификатни ключове и контроли за ниво на достъп до информация.

Въпреки че вземаме предпазни мерки срещу възможни пробиви в сигурността на нашите Продукти и нашите клиентски бази данни и записи, нито един уебсайт или интернет предаване не е напълно защитен. Не можем да гарантираме, че никога няма да възникнат неоторизиран достъп, хакване, загуба на данни или други пробиви и не можем да гарантираме сигурността на вашата информация, докато се предава към нашите Продукти.

9. ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИЗ

Поради глобалния характер на нашите продукти и за предоставяне на по-добра услуга, ние може да прехвърляме, съхраняваме и обработваме информация за играчи и посетители на нашите продукти, включително лична информация, на сървъри и оборудване, както и с доставчици на услуги, базирани във и извън ЕИЗ (Европейска Икономическа Зона), например Съединените Щати или Канада, за описаните цели и в съответствие с тази политика.
Тези прехвърляния на данни са необходими, за да предоставим услугите, описани в нашите Условия и да работим в световен мащаб и да ви предоставим Продуктите си.
Данните, които съхраняваме, също така могат да бъдат обработвани от служители, опериращи извън ЕИЗ, които работят за нас или нашите партньори и доставчици на услуги.
Когато прехвърляме вашата лична информация в международен мащаб, ние ще предприемем разумни стъпки, за да сме сигурни, че вашата лична информация е се третира сигурно, законосъобразно и по начина, който описваме тук. Имайте предвид, че законите варират от юрисдикция до юрисдикция и затова законите за лични данни, приложими към местата, където информацията се прехвърля или съхранява, използва или обработва, може да се различава от законите за лични данни, приложими към мястото, където живеете.

Когато прехвърляме, съхраняваме и обработваме вашата лична информация извън ЕИЗ, ние сме се постарали да подсигурим, че са налице подходящи предпазни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

10. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За да се съобразим с най-новото законодателство и да приложим възможно най-добрата защита, ние си запазваме правото да променяме тази Политика за поверителност по всяко време в съответствие с това законодателство.

Ако направим промени в тази Политика за поверителност, ние ще публикуваме ревизираната Политика за поверителност на тази страница и ще актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Ние ще обявим промените, като поставим известие в продуктите, или като изпратим съобщение до имейл адреса, който имаме за вас. Можем също да публикуваме допълнителни известия на страници в социалните мрежи и на други наши уебсайтове.

Ако не сте съгласни с ревизираната Политика за поверителност, можете да отмените подаването си. Ако не отмените подадените данни за кандидатстване преди датата на влизане в сила на ревизираната Политика за поверителност, ние ще третираме продължаващото ви използване или достъп до Продуктите, уебсайтовете или други Услуги като приемане на ревизираната Политика за поверителност от датата на влизането им в сила, както е показано по-горе.

11. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно тази Политика за Поверителност или за нашите практики за обработка на информация, можете да ни пишете или да се свържете с нас на адрес:
[email protected]

Всички останали запитвания трябва да бъдат насочени към:
[email protected]

Зариба ООД
ул. ДЕБЪР 58,
ВАРНА, 9000
БЪЛГАРИЯ